Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px

Video: Khói Thuốc Lá (phần 2)

128

Xem: Khói Thuốc Lá (phần 1)

90% ung thư phổi do khói thuốc lá gây ra. Các loại ung thư còn lại cũng gây ra bởi khói thuốc lá.

Ai bị ảnh hưởng nhiều bởi khói thuốc lá? Cai thuốc không đơn giản, nhưng không phải là điều không làm được. Vậy, cách nào để ngưng hút thuốc lá?

ArticlesPage Inside Post Content – Laptop/tablet 300x250px

ArticlesPage Inside Post Content – Phone 375x667px