Little Saigon

Video: Xin quy chế thường trú (thẻ xanh) qua việc làm – Phần 1

534

Có 3 dạng để xin quy chế thường trú qua công việc làm: EB-1, EB-2, EB-3.

EB-1: dành cho “priority workers,” các khoa học gia, nhà nghiên cứu, giáo sư xuất sắc (outstanding scientists, researchers, professors…) Nói chung dành cho những người có tài năng xuất chúng, gồm cả các giám đốc (executives, managers) của các công ty ngoại quốc có tài quản trị. Dạng này hiếm. Không phải qua giai đoạn Labor certification.

EB-2: Dành cho những người có khả năng chuyên môn cao (expertise) ở lãnh vực khoa học, y khoa, nghệ thuật, business, hoặc bằng cấp cao, ít nhất là cao học hay tiến sĩ.

EB-3: Được phân làm 2 loại (1) skilled workers, có bằng cấp, ít nhất bằng cử nhân hay tay nghề chuyên môn kinh nghiệm tương đương với 5 năm làm việc. (2) non-skilled workers, không cần bằng cấp.