AI vẫn chỉ là AI

Các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang rất kỳ vọng rằng, công cụ này sẽ ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết đối với cuộc sống hằng ngày của chúng ta trong tương lai. Hiện tại, các công nghệ hỗ trợ AI và máy móc giúp con người học … Continue reading AI vẫn chỉ là AI