‘Tiểu Mã’ Alex Morgan

Giải túc cầu nữ thế giới năm 2023 (Women’s World Cup) là một sự kiện rất đặc biệt đối với thủ quân Alex Morgan của đội tuyển Mỹ.