Gia Lai: Vỡ tường đập thủy điện, hoa màu bị lũ cuốn trôi

Ông Từ Ngọc Thông, phó chủ tịch UBND huyện Chư Prông, cho biết công trình thủy điện Ia Glae 2 trên địa bàn xã Ia Ga vừa bị vỡ đập dẫn nước.