Sài Gòn: Mưa lớn nhiều giờ, dân Thủ Đức phải ‘đắp đê’ ngăn nước

Trận mưa như trút nước xuống hầu hết các quận huyện tại Sài Gòn khiến thành thành biển nước mênh mông.