Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 12, 2020

Giải Nobel Kinh tế cho lý thuyết về đấu thầu

Hai giáo sư Paul Milgrom và Robert Wilson - cùng làm việc tại Đại học Stanford, California và là hai thầy trò - được tặng giải Nobel Kinh tế học vì công trình nghiên cứu lý thuyết về đấu thầu của họ đã mở ra một lĩnh vực mới và hữu ích.