Ảnh: Jose Jimenez/Primera Hora/Getty Images

Sự Kiện 911

Một ngày thay đổi thế giới

Ảnh: Jose Jimenez/Primera Hora/Getty Images

Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: