Video

Kỷ Niệm năm thứ Ba của chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị CSVN dẹp bỏ, và phải chuyển vào trong hoạt động thầm lặng.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: