Video

Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ cho cộng đồng người Việt tại San José, vừa "hồi sinh" sau hai năm phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: