Cà Kê Chữ Nghĩa

Quảng Cáo
Loạn cào cào!
Thành thử, nói theo giọng bình dân thì “Be there, will be wild!” có thể hiểu nôm na là “Nhớ đến, bảo đảm vui!” hoặc “Hãy có mặt, sẽ vui bạo!”
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: