Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 19, 2020

Lá phiếu của người Công Giáo

NHÃ DUY Nếu Phó Tổng thống Joe Biden đắc cử trong cuộc bầu cử lần này, ông sẽ là tổng thống Mỹ người Công Giáo thứ nhì sau Tổng thống John F. Kennedy. Là một cộng đồng đức tin chiếm khoảng một phần năm dân số Hoa Kỳ, người Công Giáo hay…