Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 26, 2020

Câu Chuyện Ông Mã Tuyên

CỐ SỰ QUÁN Những ai từng theo dõi và trăn trở với lịch sử Việt Nam cận đại chắc đều ít nhiều biết đến ngày 2-11-1963, ngày mà anh em Tổng thống Đệ nhất VNCH Ngô Đình Diệm bị giết chết. Chi tiết hơn, ngày 1-11-1963, cuộc đảo chính quân sự…

‘Trưởng giả học làm sang’

Thời nay, trong xã hội Việt Nam, bọn “trưởng giả học làm sang” này xuất hiện đầy dẫy. Chúng ở trên rừng về, tuy còn “nón cối dép râu,” ngồi kiểu nước lụt, nhưng nghênh ngang chẳng xem ai ra gì! Đi “ô tô con” thì phía trong cửa xe giăng một…

Gần 3,000 tấn cam hư, rụng sau mưa lũ ở Hà Tĩnh

Huyện vũ Quang có hàng trăm gia đình trồng cam với diện tích hơn 2,500 hécta. Đợt mưa lũ vừa qua ước tính có hàng chục tấn cam bị rụng, với tỷ lệ rụng từ 15% đến 20% tổng số quả trên cây, thiệt hại nhiều tỷ đồng.