Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 30, 2020

Halloween

Halloween (rút gọn từ "All Hallows' Evening") là lễ hội được tổ chức vào ngày 31-10 hàng năm tại nhiều quốc gia trên thế giới.