Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

November 1, 2020

Thế giới của xôi

Bài và ảnh: Thanh Nhàn Với nền văn minh lúa nước như người Việt thì những chế phẩm làm từ gạo, nổi bật nhất là cơm và xôi, luôn là món chính, quan trọng, trong hầu hết bữa ăn hàng ngày. Giống như cơm, xôi có thể ăn sáng, trưa, chiều,…