Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

November 2, 2020

Mệ…

Bài và ảnh: Tuấn Khanh Buổi sáng 1-11-2020, chuyến xe từ thiện lần mò đến được Ba Lòng, Dakrong, Quảng Trị. Con đường lầy lội, đôi lúc dừng lại bởi những đoạn sạt lún đỏ ngòm. Hai bên là núi và lũng sâu. Đây là một trong những nơi khốn…

Chỉ còn một ngày nữa….

Chỉ một ngày nữa tương lai nước Mỹ sẽ được định đoạt. Đây đúng là lá phiếu quyết định tương lai nước Mỹ và tương lai thế hệ sau chứ không chỉ là cuộc bầu cử của năm 2020 và mọi việc lập tức có thể ngã ngũ sau ngày bầu cử, như ở các cuộc bầu…

Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 4)

Một vấn đề quan trọng nhất về sở hữu là để lại của cải khi chết, do đó một phần riêng biệt của Luật Tài Sản Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng đến việc chuyển nhượng cho người khác khi qua đời.