Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

January 20, 2021

Tổng thống Joe Biden: “Dân chủ đã thắng thế”

Sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 trưa ngày thứ Tư 20-01-2021, Tổng thống Joe Biden đã đọc bài diễn văn quan trọng, kêu gọi nhân dân Mỹ hãy đoàn kết để vượt qua những thách thức lớn lao, để phục hồi linh hồn và tương lai…

Câu chuyện chuyển giao quyền lực

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, nước Mỹ sẽ thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực điều hành quốc gia, Tổng Thống Donald Trump ra đi, Tổng Thống Joe Biden tiếp quản. Tuy là cuộc chuyển quyền theo định kỳ bốn năm một lần nhưng do vị thế lãnh đạo…