Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

April 7, 2021

Ngăn chặn tóc bạc sớm

Giống như làn da, mái tóc sẽ thay đổi khi chúng ta già đi. Như một phần tự nhiên của cuộc sống, tóc từ đen sẽ chuyển sang bạc.

Nỗi buồn khôn nguôi!

Tôi vẫn nghĩ không phải để “than mây khóc gió” nhưng là những mối dây ràng buộc giúp đàn con nước Việt khắng khít sống bên nhau.