Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

May 4, 2021

Có ai còn nhớ Xóm Gà xưa?

Năm 2016, lần về quê hương cuối cùng trước khi mất, nhà văn Nhật Tiến hỏi tôi: “Xóm Gà bây giờ ra sao? 60 năm trước gia đình tôi sống ở đó!”.