Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

May 9, 2021

Màu tím Huế

Hình như Việt Nam không có một tỉnh thành nào lại có riêng một màu sắc để mà vinh danh, mơ mộng, và nhất là làm… thơ, như màu tím của xứ Huế.

Ngày Của Mẹ!

Ngày của Mẹ (Mother’s Day) là ngày để những người con thể hiện lòng biết ơn và tình yêu với các bà mẹ trên khắp thế giới.