Biểu giá quảng cáo trên website Saigon Nhỏ

Đăng quảng cáo và mọi chi tiết xin liên lạc:

Sitewide Leaderboard

Period of run Monthly cost
1 month $720
2-6 months $510
7+ months $440

Homepage Half page Banner

Period of run Monthly cost
1 month $660
2-6 months $450
7+ months $360

In Article Top Right Banner

Period of run Monthly cost
1 month $360
2-6 months $260
7+ months $180

In Article Banner

Period of run Monthly cost
1 month $420
2-6 months $290
7+ months $198