California nhức đầu với vấn đề người vô gia cư

Thời Sự
Thời Sự
California nhức đầu với vấn đề người vô gia cư
/
Trong một cuộc khảo sát do Viện Chính sách Công California thực hiện vào tháng trước, 64% người được hỏi cho biết vô gia cư là một “vấn đề lớn” tại nơi họ sống. Hơn 8 trong 10 người được hỏi cho biết họ “quan tâm ít nhiều” đến hành vi của những người vô gia cư sống trong cộng đồng của họ… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: