Giáo dục Việt Nam: Công cụ ngu dân và sự bế tắc của chế độ toàn trị

Thời Sự
Thời Sự
Giáo dục Việt Nam: Công cụ ngu dân và sự bế tắc của chế độ toàn trị
/
Trừ phi thoát khỏi sự “khủng bố” của đảng cộng sản, giáo dục nước nhà vĩnh viễn không trị dứt được những căn bệnh trầm kha ngặt nghèo… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: