Người tình của ông nội tôi

Muôn Nẻo Đường Đời
Muôn Nẻo Đường Đời
Người tình của ông nội tôi
/
Khi mẹ mang bầu tôi thì ông nội tôi mất. Rồi bố tôi cũng mất sớm nên những gì liên quan cuộc ra đi lịch sử của gia đình ông tôi khi di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, tôi chỉ biết qua sách sử... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: