Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công

Thời Sự
Thời Sự
Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công
/
Thượng tọa Thích Nhật Từ không phải thiếu thông tin về Pháp Luân Công mà dẫn đến có những diễn giảng phát biểu không đúng sự thật mà ông đã hữu ý diễn giảng sai bằng việc lặp lại những tuyên truyền giả dối được phát ra từ nhà cầm quyền Trung Quốc… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: