Ổ “nằm vùng” bên cạnh ông Thiệu

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Ổ “nằm vùng” bên cạnh ông Thiệu
/
Quanh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không chỉ là kẻ thù chính trị mà còn là những điệp viên cộng sản được cài cắm rất sâu vào bộ máy VNCH. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: