Putin chịu thất bại nhục nhã tại vùng lãnh thổ vừa sáp nhập

Thời Sự
Thời Sự
Putin chịu thất bại nhục nhã tại vùng lãnh thổ vừa sáp nhập
/
Tổng thống Putin tổ chức hoành tráng lễ ký sắc lệnh sáp nhập các vùng đất lớn chiếm được ở miền Đông và Nam Ukraine. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: