Tác động qua lại giữa tư duy và tiền bạc

Mindfulness
Mindfulness
Tác động qua lại giữa tư duy và tiền bạc
/
Tiền bạc, giống như mọi khía cạnh khác của cuộc sống, không chỉ là một thực thể vật chất; đây còn là một cấu trúc tâm lý đan xen sâu sắc với cảm xúc, nhận thức và kinh nghiệm sống của chúng ta. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: