Vô tiền khoáng hậu: Nếu cựu tổng thống Mỹ phải vào tù

Thời Sự
Thời Sự
Vô tiền khoáng hậu: Nếu cựu tổng thống Mỹ phải vào tù
/
Nếu Trump bị kết án và phải ngồi tù, các quy định về sự bảo vệ của Sở Mật vụ dành cho các cựu tổng thống có thể là trở ngại lớn cho việc ngồi tù của ông. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: