Cao Trí

Người tình của ông nội tôi

Khi mẹ mang bầu tôi thì ông nội tôi mất. Rồi bố tôi cũng mất sớm nên những gì liên quan cuộc ra đi lịch sử của gia đình ông…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: