Thái Anh/QNA

Nhớ…
Khi Thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào rơi trên tóc Thầy… (Nhạc: Vũ Hoàng; Thơ: Vũ Văn Lộc)…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: