COVID-19 ở Việt Nam

Quảng Cáo
Bí thư tỉnh ‘du hí’ bất chấp COVID-19
Chuyến du hí của bí thư tỉnh Thái Bình và “bầu đoàn thê tử” chỉ vỡ lở khi ảnh chụp lịch trình dự trù đi qua các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Huế và Nghệ An, bị đưa trên mạng xã hội. Ông chủ tịch tỉnh trước ngày về hưu cũng trnh thủ dẫn vợ theo.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: