Luân Đôn

Nước Anh đóng cửa

NGUYỄN HÒA Kể từ chiều ngày 23-3-2020, giờ Luân Đôn, tất cả những hoạt động không cần thiết của nước Anh bị dừng lại. Đó là biện pháp cứng rắn…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: