tinchinh

Trường Chinh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Tình thương non nước bao la/ Năm châu vô sản chan hòa anh em. (Sóng Hồng – Trường Chinh) Tôi vừa được đọc một bài viết…
AI ĐƯỢC TRỐN RA NƯỚC NGOÀI?
Buổi sáng, tại văn phòng đưa người trốn ra nước ngoài. Tiếng gọi lớn sau cửa kiếng: Ông Nguyễn Văn A, vào phỏng vấn! Bóng một người đàn ông run…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: