Có ai còn nhớ Xóm Gà xưa?

Cảo Thơm Lần Giở
Cảo Thơm Lần Giở
Có ai còn nhớ Xóm Gà xưa?
/
Sài Gòn bất tận ngoại ô/ Xóm Gà Bình Thạnh xóm mô Chuồng Bò/ Ghé thăm Chuồng Ngựa quanh co/ Chạy về thẳng tắp viếng chùa Già Lam... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: