Phạm Công Luận

Lụy quê hương
Mỗi lần sắp Tết, anh em tôi dọn dẹp nhà, lại thấy đôi giày giày bốt-đờ-sô cũ của lính còn nguyên vẹn, lôi ra từ gầm giường để lau bụi.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: