Cuốn chả giò gói cuộn tình thân

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Cuốn chả giò gói cuộn tình thân
/
Cứ thế, chả giò là một món ăn… tùy hỷ, tùy sản vật vùng miền, với sự sáng tạo vô biên và xúc cảm vô tận. Như nhà văn Võ Phiến nhận định: “Người ta không chỉ ăn bằng mồm. Con người ăn là ăn bằng cả gốc gác quê hương, bằng phong tục tập quán của mình, bằng cái khí chất riêng biệt của cơ thể mình, cũng như bằng lịch sử, bằng văn hóa của xứ sở mình” (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: