Hiệp định Paris 1973: Trong lòng âm mưu bức tử nền cộng hòa

Thời Sự
Thời Sự
Hiệp định Paris 1973: Trong lòng âm mưu bức tử nền cộng hòa
/
Câu chuyện “Hiệp định Paris” được nhìn lại ở nửa thế kỷ, bất kỳ ai quan sát đủ, cũng có thể thấy đó là kế hoạch định trước từ nhiều thành phần, mà nội dung của hiện rõ sự bức tử một nền cộng hòa. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: