Tuấn Khanh

Saigon Nhỏ staff writer

Ngưỡng của mỗi chúng ta
Những người công nhân chật vật xoay sở với 5 triệu đồng/tháng, đang là chỗ dựa vững chắc cho hình ảnh Việt Nam giàu có và hùng cường hôm nay. (Podcaster: Nam Dương)
Loại voucher để giảm án tù
Dùng thời gian hay công phục vụ cho Đảng và Nhà nước để kêu đòi được giảm án. Dân tình mỉa mai rằng đó là những loại voucher giảm án… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: