Tuấn Khanh

Saigon Nhỏ staff writer

Chuyện về một con voi lớn ra đi
Sự ra đi của ông nhắc cho nhiều người Miền nam tiếc nhớ rằng sẽ không dễ tìm được những người như ông, đã từng có trong nền giáo dục tự do. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: