Huế, thành phố của bí ẩn

Cảo Thơm Lần Giở
Cảo Thơm Lần Giở
Huế, thành phố của bí ẩn
/
Một thành phố cũng như một con người. Nó có một đời sống của thể xác, một đời sống của trí thức và một đời sống của tâm linh… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: