Mục 230, mạng xã hội và tự do ngôn luận

Thời Sự
Thời Sự
Mục 230, mạng xã hội và tự do ngôn luận
/
Tối cao Pháp viện (TCPV) Hoa Kỳ đã đứng về phía các công ty Google và Twitter, bác bỏ hai vụ kiện và những yêu cầu hạn chế Mục 230. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: