Hiếu Chân

Saigon Nhỏ senior staff writer

Nam Hàn xoay trục: Tân tổng thống, tân chính sách
Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết hàn gắn những chia rẽ chính trị và kinh tế trong nước, đấu tranh cho các chuẩn mực quốc tế và hứa hẹn ưu đãi kinh tế lớn cho Bắc Hàn để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Những cam kết này đánh dấu một bước “xoay trục” của Nam Hàn… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: