Rau tên lửa, hành lá, và trang giấy trắng khởi đầu

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Rau tên lửa, hành lá, và trang giấy trắng khởi đầu
/
COVID-19 đã chứng minh cho loài người thấy mình không phải là "bất khả xâm phạm". Nó cho thấy sự phát triển của văn minh nhân loại vẫn không thể tách biệt con người khỏi Trái đất hay môi trường xung quanh... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: