Trí tuệ Việt, sao cứ phải xa nhà mới có thể bay cao?

Thời Sự
Thời Sự
Trí tuệ Việt, sao cứ phải xa nhà mới có thể bay cao?
/
Có những con diều Việt Nam đành cứ phải mượn nhờ những sợi dây khác, dắt đưa lên cao, những sợi dây không phải ở quê hương mình... (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: