Đỗ Quyên

Chùa trong phố 

Đường nhỏ, khuất nẻo, phố yên tĩnh lạ lùng. Ngôi chùa cũ kỹ, mái ngói tường gạch rêu phong. Ngày hai lần tiếng mõ se sẽ vang lên.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: