Hoàng Tuấn Công

Tác giả sinh năm 1970. Tốt nghiệp khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Dân tộc học. Hiện là nhà phê bình ngôn ngữ. Tác phẩm đã xuất bản: “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu” (650 trang, chỉ ra hàng ngàn lỗi trong bộ bốn từ điển được Giải thưởng Nhà nước 2001 của ông Nguyễn Lân)

“Đầu” trong “tâm đầu ý hợp” nghĩa là gì?
“Chúng ta thường dùng câu “tâm đầu ý hợp” để chỉ việc hai người thấu hiểu rất rõ về nhau, người này có thể đoán biết hoặc dễ dàng đồng tình với quan điểm của người kia. “Tâm”, “ý”, “hợp” thì hẳn ai cũng biết nghĩa, vậy còn “đầu” thì sao? (Podcaster: Phan Hoàng My)
Chia sẻ và chia xẻ
Trong tiếng Việt, “chia sẻ” và “chia xẻ” là hai từ thường bị dùng lẫn lộn hoặc đánh đồng làm một, dẫn đến lỗi sai chính tả… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: