Hoàng Tuấn Công

Tác giả sinh năm 1970. Tốt nghiệp khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Dân tộc học. Hiện là nhà phê bình ngôn ngữ. Tác phẩm đã xuất bản: “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu” (650 trang, chỉ ra hàng ngàn lỗi trong bộ bốn từ điển được Giải thưởng Nhà nước 2001 của ông Nguyễn Lân)

Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: