Huỳnh Thuận

Mẹ và Má
Hôm trước có việc vào bệnh viện, ngang qua mấy phòng bệnh thấy các cụ già thoi thóp với những dây ống chằng chịt cắm quanh người, vòng đời của…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: