Nguyễn Long Chiến

Cô tôi…

Đôi mắt ráo hoảnh và đỏ hoe, bà ngồi xuống bên anh, bàn tay vừa vuốt mặt con, bàn tay kia vừa đan những ngón khô đét vào tóc bết…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: