Tuấn Khanh

Saigon Nhỏ staff writer

Màu của linh hồn

Vô tình xem được một buổi trò chuyện của thầy Thích Pháp Hòa về linh hồn trong tôn giáo, chợt nhớ lại câu chuyện linh hồn từng một thời được…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: