Uyên Vũ

Chân dung hội con nhà giàu xổi
Tại Việt Nam dễ dàng nhận thấy những người này sở dĩ kiếm được nhiều tiền một cách mau chóng, là nhờ có những mối liên kết chặt chẽ với tầng lớp cầm quyền tạo thành các nhóm lợi ích. Những liên minh này với ưu thế quyền + tiền đã khuynh loát chính trị, đục khoét tài nguyên quốc gia và làm băng hoại đạo đức xã hội.
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: